Taxatierapport Amsterdam

In ’taxatierapport Amsterdam’ staat belangrijke informatie over de woning of het object dat u heeft laten taxeren. Zo’n taxatierapport kan zeer handig zijn bij prijsonderhandelingen.

Als u een nieuwe hypotheek of hypothecaire lening wilt afsluiten of uw oude hypotheek wilt oversluiten in Amsterdam heeft u bijna altijd een taxatierapport nodig. Banken en hypotheekverstrekkers willen een betrouwbare en deskundige bepaling van de waarde van uw woning. Zij eisen dan ook dat de taxatie door een erkende taxateur uitgevoerd wordt.

Taxatierapport Amsterdam zegt alleen iets over de onderhoudsstaat van uw woning in Amsterdam. De taxateur bekijkt en beoordeeld de bouwkundige staat wel, maar het taxatierapport geeft alleen inzicht in de onderhoudsstaat. U kunt naast de taxatie nog een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren.

Wilt u een taxatie aanvragen? Dat kan door middel van ons aanvraagformulier. U ontvangt binnen 24 uur een reactie na het aanvragen van een taxatie.

Redenen voor Taxatierapport Amsterdam

Er zijn verschillende redenen waarom u een taxatie met taxatierapport  kunt laten uitvoeren. Als u een hypotheek afsluit of oversluit vraagt uw bank of andere financiële instelling om een taxatierapport in Nederland (Amsterdam). Ook bij het verhogen van uw hypotheek (bijvoorbeeld als u gaat verbouwen) is een taxatierapport verplicht. Hieronder staan de gevallen waarin een taxatie gebruikelijk is op een rijtje:

 • Het bepalen van de waarde bij het aan- of verkopen van een woning
 • De financiering van uw woning
 • Het oversluiten van uw hypotheek
 • Het afsluiten van een tweede hypotheek of verhogen van uw huidige hypotheek
 • De successierecht- en belastingaangifte
 • Een echtscheiding (splitsing van uw eigendommen)
 • Het in beroep gaan tegen een nieuwe WOZ-waarde (contrataxatie)

Inhoud van een taxatierapport Amsterdam

Bij de taxatie van een woning geeft een taxateur een schatting van de verkoopwaarde. Hierbij kijkt hij naar de grootte, de ligging en de staat van onderhoud van de woning. In het taxatierapport geeft de taxateur een weergave van de woning, de privaat- en publiekrechtelijke aspecten, onderhoudsstaat en verontreiniging. Daarbij geeft hij ook een onderbouwing van het waardeoordeel. Een taxateur vermeld en beschrijft  de volgende punten uitvoerig in het taxatierapport:

 • ligging van uw woning in (stad/dorp en wijk/buurt) Amsterdam
 • omgeving (bijvoorbeeld bestemmingsplan, verbinding met snelwegen, winkelcentra en andere faciliteiten, kindvriendelijkheid)
 • grootte van uw woning
 • indeling van uw woning
 • soort woning in Amsterdam
 • aanwezigheid van een tuin, een balkon, een garage, een parkeerplaats, een kelder, etc.
 • constructie, onderhoudsstaat en de kwaliteit van de gebruikte materialen
 • energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld isolatie)

Daarnaast kijkt een taxateur bij het maken van een taxatierapport ook naar de volgende externe omstandigheden:

 • ontwikkelingen op de woningmarkt in Amsterdam
 • ontwikkelingen in de toekomst
 • gegevens uit het Kadaster

Eisen t.a.v. het taxatierapport

Als u een hypotheek wil aanvragen in Amsterdam moet u bijna altijd een rapport als ‘Taxatierapport Amsterdam’ laten opstellen. Banken en financiële instellingen accepteren niet zomaar elk taxatierapport. Zij hebben eisen opgesteld waaraan het taxatierapport moet voldoen. Die eisen kunnen per hypotheekverstrekker verschillen. Zo zijn er verschillen in de eis t.a.v. de afstand waarop de taxateur van de te taxeren woning gevestigd is. De ene bank is op dit gebied strenger dan de andere. Gemiddeld accepteren de hypotheekverstrekkers een afstand van 20 kilometer. Alles dus in een straal van 20 km rond Amsterdam.

De kwaliteitseisen t.a.v. de taxateur en het taxatierapport zijn door de hypotheekverstrekkers gezamenlijk opgesteld. De taxateur moet ingeschreven staan in een van de twee erkende registers (VastgoedCert of SCVM). Het taxatierapport moet voldoen aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte. Als uw taxatierapport aan deze kwaliteitseisen voldoet wordt het geaccepteerd door alle hypotheekverstrekkers.

Registers en brancheverenigingen voor Taxateurs

Alle taxateurs die staan ingeschreven bij een erkend register voldoen aan de kwaliteitseisen. Er zijn twee erkende registers voor taxateurs: VastgoedCert en SCVM. De taxateurs van branchevereniging RVT staan ingeschreven in een van deze registers. De VBO taxateurs staan ingeschreven in het SCVM.

De prijs van een taxatierapport in Amsterdam

De prijs van een taxatierapport hangt in Amsterdam af van de getaxeerde waarde van uw woning. Normaal ligt de prijs op 1,85 promille (0,185 procent van de getaxeerde waarde). Sommige taxateurs vragen een vast tarief voor een taxatierapport. Dit scheelt een hoop geld bij woningen vanaf 150.000 euro. Bij een vast tarief moet u wel opletten of de bijkomende kosten (kadasterkosten, gemeentelijke leges, administratiekosten en BTW) hier ook in opgenomen zijn.

Extra kosten taxatierapport

Aan het opstellen van een taxatierapport zijn verschillende kosten verbonden. Hier ziet u de gebruikelijk kosten in Amsterdam overzichtelijk op een rij:

 • Tarief taxateur (vanaf 150 euro)
 • Gemeentelijke leges (0 tot 50 euro)
 • Kadasterkosten (10 tot 25 euro)
 • Administratiekosten (10 tot 25 euro)
 • BTW  (19 procent van het totaal)

Een ander naam voor de gemeentelijke leges en kadasterkosten is verschotten. Bij de aanvraag van een taxatierapport moet u er goed op letten of de verschillende kosten in het tarief opgenomen zijn. Het kan zijn dat deze kosten er nog extra bovenop komen.

Uitleg begrippen van een taxatierapport

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De executiewaarde is de waarde van uw woning als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. Dat kan gebeuren als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer betaald kan worden. De executiewaarde is lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal ligt de waarde bij een gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde.

Herbouwwaarde (taxatierapport)
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor helemaal opnieuw opbouwen van uw woning. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Toegevoegde elementen als een nieuwe keuken of badkamer worden ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen. Als u in een appartement woont staat de herbouwwaarde niet in het taxatierapport. De waarde van een appartement staat namelijk in verband met de overige appartementen in het gebouw. Een appartement is bijna altijd verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde van uw woning. Deze waarde is van toepassing als u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Vrij van huur en gebruik betekent dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

WOZ waarde (taxatierapport)
De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen. Daarnaast wordt de waarde van uw woning gebruikt om verschillende belastingheffingen (onroerendezaak belasting, eigenwoningforfait en waterschapslasten) te berekenen.

Taxatie en bouwkundige staat

Een taxatierapport geeft geen inzicht in de bouwkundige staat van uw woning. De taxateur kijkt wel naar de onderhoudsstaat en beoordeelt deze bij de taxatie. Het is mogelijk dat de taxateur u adviseert om een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren.

Het behalen van een bepaalde executiewaarde in Amsterdam

De executiewaarde is de waarde van uw woning als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. Dat kan gebeuren als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer betaald kan worden. De executiewaarde is lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal ligt de waarde bij een gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde bepaalt normaal gesproken hoeveel u kunt lenen. U kunt doorgaans maximaal 125 procent van de executiewaarde lenen.

Een zo hoog mogelijke executiewaarde is voordelig in verband met korting op de hypotheekrente. Uw taxateur in Amsterdam kan rekening houden met de gewenste executiewaarde. Als u een bepaalde executiewaarde nodig heeft moet u dat van tevoren aan de taxateur laten weten.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*