Verschotten

Verschotten zijn de extra kosten die een taxateur gemaakt heeft. De taxateur maakt extra kosten als hij de externe factoren die de waarde van uw huis kunnen beïnvloeden onderzoekt. De taxateur moet het kadaster raadplegen en informatie over de factoren opvragen bij de gemeente. Zulke externe factoren(verschotten) zijn bijvoorbeeld:

 • Milieuvervuiling
 • Bestemmingsplannen
 • Ontheffingen
 • Bouwverordeningen
 • Openluchtrecreatie
 • Drank- en horecawet
 • Aan anderen afgegeven vergunningen die het woongenot kunnen beïnvloeden

Leges

De informatie over veranderingen in bestemming, beleid en gebruik van deze externe factoren is op te vragen bij de gemeente. De kosten die de gemeente hiervoor vraagt zijn verschotten. De tarieven voor het opvragen van de informatie verschillen per gemeente. Zo kunt u in de ene gemeente veel goedkoper uit zijn dan in de andere gemeente. De kosten worden zonder winstopslag aan u doorberekend. Over het algemeen zijn deze verschotten niet meer dan 100 euro. Het is verstandig om van te voren te achterhalen of de leges (de extra kosten) inbegrepen zijn in het tarief van uw taxateur.

Informatie uit het kadaster

De taxateur kijkt ook bijna altijd naar de eigendomspapieren. Hij controleert of deze overeenkomen met de gegevens uit het Kadaster. Daarbij kijkt hij of op de woning erfdienstbaarheden, kettingbeding of erfpacht van toepassing is. Ten slotte wordt onderzocht of de verkoper ook echt de eigenaar is. Kijk van te voren of deze kadasterkosten inbegrepen zijn in het tarief van uw taxateur.

Zijn de verschotten in het tarief inbegrepen?

De verschotten zijn niet bij elke taxateur in het tarief inbegrepen. Let bij het aanvragen van een taxatierapport goed op of het tarief inclusief de verschotten is. Hoewel in de meeste gevallen de kadasterkosten wel vermeld staan, is het tarief vaak exclusief de gemeentelijke leges. Het is verstandig om voor een taxateur te kiezen waarbij alle extra kosten in de prijs inbegrepen zijn. Zo weet u van tevoren precies hoeveel het rapport u in totaal gaat koste

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*